Curriculum Vitae

In aansluiting op zijn Gymnasium-opleiding studeerde Joost Kingma (1950) landinrichting met als specialisatie planologie aan de Universiteit Wageningen.
Na zijn militaire dienstplicht bij de afdeling Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van Defensie in Den Haag trad hij in 1978 in dienst bij ingenieursbureau Heidemij (thans Arcadis), waar hij als projectmanager betrokken was bij ondermeer het opstellen van stedebouwkundige plannen en het ontwerp en de uitvoering van grootschalige landinrichtingsplannen, zowel in binnen- als buitenland. Na enige jaren gewerkt te hebben als marketingmanager voor de regio Zuid Holland, werd hij in 1991 verantwoordelijk voor de corporate communicatie van de onderneming. In deze functie was hij intensief betrokken bij de sterke internationale expansie van Arcadis door bedrijfsovernames in Europa en de VS en bij de beursnoteringen die Arcadis verkreeg in Amsterdam en de VS.

In 1996 maakte hij de overstap naar Bouwfonds om daar als directeur Concerncommunicatie leiding te geven aan de positionering van de onderneming in Nederland en West Europa. In deze functie was hij ondermeer verantwoordelijk voor de corporate reclamecampagne, de internationale merkpositionering, de financiële communicatie en de communicatieve begeleiding van de overname van de aandelen Bouwfonds door ABN AMRO.

Vanaf 2003 werkte hij als zelfstandig adviseur en interimmanager onder de naam Joost Kingma Consult op het gebied van ruimtelijke organisatie, marketing en communicatie.
In deze hoedanigheid voerde hij opdrachten uit voor onder meer de gemeenten Rotterdam, Veghel en Uden, Fortis Vastgoed Landelijk, Landschapsbeheer Drenthe, Federatie Particulier Grondbezit en de Landschapsmanifest-groep.

In de periode 2004-2012 deed hij onderzoek naar de bijzondere karakteristiek en blijvende kwaliteit van wijken en woningen gebouwd gedurende het interbellum. Dat resulteerde ondermeer in een drietal boeken over de ontwikkeling van voorbeeldwijken uit deze periode in Driebergen, Haren en Zeist. In 2012 promoveerde hij aan de TU Delft op dit stedebouwkundig onderzoek met het proefschrift: Blijvend aantrekkelijk. Tuinwijken van de jaren ’30. Zijn boek De magie van het jaren ’30 huis (2013) is de handelseditie van deze dissertatie.

Tussen 2013 en 2018 zette hij onder de naam Joost Kingma Foodmarketing als regiomanager van Willem&Drees/Beebox in Zuidoost Utrecht de marketing en distributie van biologische maaltijdboxen op.

In 2016 verscheen van zijn hand de bedrijfsgeschiedenis van Bouwfonds: Tussen ideaal en kapitaal. Bouwfonds 1946-2006. Vervolgens beschreef hij de tweehonderdjarige geschiedenis van de buitenplaats Welgelegen in Driebergen in Werkelijk Welgelegen, 1817-2017. Van buitenplaats tot landhuispark.

In 2020 verscheen Utopie voor realisten onder redactie van professor Jan de Groof, hoogleraar aan onder meer het Europa College in Brugge. Meer dan 40 wetenschappers uit Nederland en Vlaanderen doen in dit boek een aanzet voor het uittekenen van een langetermijnvisie op mobiliteit, zorg, duurzaamheid, diversiteit, wonen, etc.
Joost Kingma droeg aan deze studie bij met het essay Thuis in 2050: utopie of realisme?, een langetermijnvisie op het wonen in de 21e eeuw.